logo
Search
Close this search box.

Топлотна пумпа

Toplinska pumpa

Топлински пумпи Нов хит во светот при решавање на ладење и греење во затворените простории претставуваат топлинските пумпи. Тие како ново идејно решение се енергетски ефикасни, а при нивната работа емитираат многу малку загадување во воздухот. Овие основни карактеристики на топлотните пумпи ги прават едни од наједноставните и најекономичните идејни решенија за климатизација на многу […]

ВРФ системи

ARV

ВРФ системи ВРФ системите се користат за ладење и греење на поголеми објекти , поголем број на канцеларии или соби кои се наоѓаат на едно место. Користењето на една надворешна единица за над пет внатрешни единици ( бројот на внатрешни единици е ограничен само од капацитетот на надворешната единици и се движи правопропорционално со истата) […]

Мулти сплит системи

Мулти сплит системи Мулти сплит системите овозможуваат греење и ладење на најразлични типови на простории како во домашни така и деловни објекти. Карактеристично за нив е тоа што користат една надворешна и повеќе внатрешни единици (две три или четири), тоа овозможува заштеда на надворешен простор и електрична енергија , повеќе опции при изборот на типот […]