logo
Search
Close this search box.

Мулти сплит системи

Multi split

Мулти сплит системите овозможуваат греење и ладење на најразлични типови на простории како во домашни така и деловни објекти. Карактеристично за нив е тоа што користат една надворешна и повеќе внатрешни единици (две три или четири), тоа овозможува заштеда на надворешен простор и електрична енергија , повеќе опции при изборот на типот на внатрешна единица, поради големиот капацитет на надворешната единица постигнувањето на бараната температура при ладење или греење се постигнува побрзо. Внатрешни единици кои можат да се вклучат во ваквиот тип на систем се : Парапетна , Каналска , Касетна , Ѕидна внатрешна единица.

За повеќе информации поврзани со производите од овој тип кои ги нудиме можете да го превземете каталогот