logo
Search
Close this search box.

ВРФ системи

ВРФ системите се користат за ладење и греење на поголеми објекти , поголем број на канцеларии или соби кои се наоѓаат на едно место.

Користењето на една надворешна единица за над пет внатрешни единици ( бројот на внатрешни единици е ограничен само од капацитетот на надворешната единици и се движи правопропорционално со истата) овозможува намалување на потрошувачката на електрична енергија , заштеда на простор и намалување на бучавата, со што покажува дека е практична за инсталација но и за користење.

Внатрешни единици кои може да се користат во овој тип на систем се : Парапетна , Касетна ,Каналска, Ѕидна единица.

За повеќе информации поврзани со производите од овој тип кои ги нудиме можете да го превземете каталогот