logo
Search
Close this search box.

Топлотна пумпа

Toplinska pumpa

Топлински пумпи Нов хит во светот при решавање на ладење и греење во затворените простории претставуваат топлинските пумпи. Тие како ново идејно решение се енергетски ефикасни, а при нивната работа емитираат многу малку загадување во воздухот. Овие основни карактеристики на топлотните пумпи ги прават едни од наједноставните и најекономичните идејни решенија за климатизација на многу […]