logo
Search
Close this search box.

ВРФ системи

ARV

ВРФ системи ВРФ системите се користат за ладење и греење на поголеми објекти , поголем број на канцеларии или соби кои се наоѓаат на едно место. Користењето на една надворешна единица за над пет внатрешни единици ( бројот на внатрешни единици е ограничен само од капацитетот на надворешната единици и се движи правопропорционално со истата) […]